Diyetisyen Elif Nur Sarıköse : Ne yiyorsak O’yuz

Diyetisyen Elif Nur Sarıköse : Ne yiyorsak O’yuz

Diyetisyen Elif Nur Sarıköse “Ne yiyorsak o’yuz” anlayışı ile beslenmenin toplum analizinde belirleyici faktörlerden biri olduğunun ve organik beslenmenin öneminin altını çiziyor.

“İşin aslı, kendiniz ile beraber içinizde barındırdığınız tüm mikroorganizmaları besliyor, başta bağışıklık sisteminiz olmak üzere birçok sisteminizi de etkiliyorsunuz.”

Bugüne kadar birçoğumuz beslenmeyi karın doyurmak, açlığını bastırmak ya da canı istedikçe “yemek , içmek” olarak değerlendiriyoruz değil mi?

Beslenme, tüm insanlar için günlük bir yaşamsal etkinlik olarak tanımlanır. Yaşam kalitesini yükseltmek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir.

Beslenmenin önemi günümüzde daha da artmış olup, toplumları analiz ederken “ne yiyorsak o’yuz” anlayışı gibi toplumsal kimliğe uyarlanarak  beslenmeye birtakım anlam ve ifadeler yüklenmiştir. İşin aslı kendiniz ile beraber içinizde barındırdığınız tüm mikroorganizmaları besliyorsunuz. Dolayısı ile, başta bağışıklık sisteminiz olmak üzere birçok sisteminizi de etkiliyorsunuz. Mikroorganizmalar, sağlığın sürdürülmesi ve vücut ağırlığı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu durumu sağlamak ve korumak sağlıklı bir beslenme örüntüsü ile bizim elimizde. Son yıllarda artan kanser, alerji, obezite ve kalp krizi vakaları gibi toplumun her kesimini etkileyen sağlık sorunları ile beslenme bozukluğu arasında güçlü bir bağlantı olduğu bilinmektedir.

Toplumlarda tüketilen gıdaların belirlenmesinde, o toplumun ekonomik koşulları, yerleşik örf, adetleri ve gelenekleri etkili olmaktadır. Bu etkiler doğrultusunda ortaya çıkan geleneksel, organik gıdalara olan ilgi son zamanlarda artmaya başlamıştır.

Organik ürün arayışı, üretiminin endüstrileşmesi ve katkı maddelerinin fazla kullanımı, beraberinde getirdiği hastalıklar ile ortaya çıkmıştır. Tüketeceğiniz gıdaların güvenli olması, tüketicinin besin içeriklerine hakim olması ve bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. Çünkü günümüzde, gıda güvenliği birey ve toplum sağlığı açısında oldukça üzerinde durulan bir konudur. Organik gıdalar, hazırlanışında yapay kimyasalların kullanılmaması, çevreye zarar vermeyen yöntemlerle üretilmesi, paketli organik ürünlerin üretimin her aşamasında kontrolün elden bırakılmadan devam etmesi ve sertifikalandırılması sağlınız için büyük avantajdır.

Günümüzde pek çok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler organik ürünü kabullenmiş ve pazarlarında buna büyük yer vermektedir. Sağlıklı beslenmede organik gıdaların üretim ve tüketiminin öneminin anlaşılması ile öncelikle kadınların, özellikle de annelerin rolleri büyüktür ve bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirip bebeklikten itibaren alışılagelmiş, gençlerin bakış açısını değiştirebilecek ve nesilden nesile aktarabilmeliyiz

Google+ Linkedin