Cisco: XDR Çözümleri Kritik Öneme Sahip

Cisco: XDR Çözümleri Kritik Öneme Sahip

Şirket güvenliğinde dünya lideri Cisco, Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR) gibi güvenlik yönetim araçlarının öneminin artacağını öngörüyor.

Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Siber Güvenlik Direktörü Fady Younes; her şirketin siber güvenlik olanaklarını artırmak ve güvenlik kalkanını güçlendirmek için XDR çözümlerinin sağladığı önemli faydaları masaya yatırdı. 

Bir işletmenin, çalışanlarının ve müşterilerinin çıkarlarını güvence altına almada tehdit takibi ve müdahale kabiliyetleri kritik öneme sahip. Siber güvenlik tehdidi ortamının giderek çeşitlilik kazanması, güvenlik çeperinin büyümesi ve değişen iş alışkanlıkları neticesinde iş esnekliği sağlamak artık her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Saldırı yüzeyi büyüdükçe, saldırıların algılanmasının giderek zorlaşması ve saldırıların kalma süresinin artmasıyla işletmeler daha yüksek risk altında kalıyor.

Mevcut çok sayıda güvenlik yazılım ve donanım araçlarıyla dahi XDR çözümlerine yatırım yapmaya geçiş, ihtiyacı karşılayacak düzeyde değil. Bu durum büyük ölçüde güvenlik çözümlerinin çoğunluğunun birbirine anlamlı entegre olabilecek değil yalıtılmış bir biçimde tasarlanıp geliştirilmesinden kaynaklanıyor. Bu yalıtılmış teknolojiler akıcı güvenlik süreçlerini engelleyerek önemli kararların tek başına ve kullanılabilir verilerin yalnızca belirli bir bölümüyle alınmasına yol açıyor.

XDR çözümleri birden fazla üretici, az entegrasyon, çok az koordinasyon ve zaman sıkıntısına sahip şirketlerin karşılaştığı zorlukları hafifletmek için tasarlandı. Gartner XDR teknolojisini şöyle tanımlıyor; “Birden fazla üreticinin güvenlik bileşenlerinden gelen verileri otomatik toplayıp ilişkilendiren birleşik bir vaka algılama ve müdahale platformu”. Bunun anlamı, XDR çözümlerinin çeşitli katmanlarda algılama ve müdahale araçları üzerinde çalışması, bunların farklı veri kümelerini normalleştirmesi, yüksek doğruluk düzeyine sahip analizler yapması ve ekiplerin güvenlik sorunlarının tam kapsamını anlayıp hızlı ve etkili bir biçimde çözmesini kolaylaştıracak aksiyonları koordine etmesidir.

Google+ Linkedin